Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

coffeegood

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

coffeegood
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
# cały w pyłkach 
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

March 30 2017

coffeegood
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
coffeegood
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
1703 c039 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafoodforsoul foodforsoul

March 26 2017

coffeegood
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

March 16 2017

coffeegood

July 01 2015

coffeegood
coffeegood
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
coffeegood
9728 959d 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
coffeegood
7463 e4d0
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
0506 ea5d 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viagreyhandbag greyhandbag

June 30 2015

coffeegood
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl