Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

coffeegood
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaplugss plugss

November 28 2017

coffeegood
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viafoodforsoul foodforsoul
4614 e2b7
Reposted fromdivi divi viapsychoviolet psychoviolet
coffeegood

November 27 2017

coffeegood
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Jedynym złym krokiem jest stanie w miejscu.
Reposted fromlabellavita labellavita viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viaowieczka owieczka
coffeegood
Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd.
Odcinek z dnia: 2011.12.21
Reposted fromsaski saski viaowieczka owieczka
coffeegood
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaowieczka owieczka
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaowieczka owieczka
coffeegood

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
coffeegood
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaowieczka owieczka
coffeegood
8731 9ce6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaowieczka owieczka

November 15 2017

coffeegood
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viaplugss plugss
coffeegood
1234 4325
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaplugss plugss

November 12 2017

coffeegood
4688 994e 500
coffeegood
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viaplugss plugss
coffeegood
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
coffeegood
Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl