Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

coffeegood
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood

July 22 2018

coffeegood

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaowieczka owieczka
coffeegood
9577 aef3 500
Reposted fromhagis hagis viaowieczka owieczka

July 16 2018

coffeegood
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaplugss plugss

July 09 2018

coffeegood
coffeegood
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaowieczka owieczka

July 05 2018

coffeegood
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaplugss plugss

June 28 2018

coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
 
Reposted from4777727772 4777727772 viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
0962 2128
coffeegood
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viatytuteraz tytuteraz
coffeegood

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
coffeegood
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viatytuteraz tytuteraz
coffeegood
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viatytuteraz tytuteraz
coffeegood
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatytuteraz tytuteraz
coffeegood

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatytuteraz tytuteraz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl