Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

coffeegood
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaplugss plugss
coffeegood

October 30 2018

coffeegood
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
coffeegood
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
coffeegood
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viailoveyou iloveyou

October 28 2018

coffeegood
coffeegood
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
coffeegood
4743 bd47
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplugss plugss
coffeegood
9280 d5ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss

October 18 2018

coffeegood
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapoppyseed poppyseed

October 09 2018

coffeegood
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
coffeegood
7434 49e5 500
coffeegood
7914 ed56 500

September 20 2018

coffeegood
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viafoodforsoul foodforsoul

September 13 2018

coffeegood
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

August 21 2018

coffeegood
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaowieczka owieczka
coffeegood
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl