Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

coffeegood
coffeegood
7877 aba7

August 07 2019

coffeegood
Może słowa, które trzymamy w sobie zmieniłyby bieg wydarzeń?
Reposted fromaleander aleander viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaowieczka owieczka
coffeegood
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaowieczka owieczka
coffeegood
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
9433 1bb9 500
coffeegood
coffeegood
3401 bca5 500
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Ta pustka. Nie da się jej opisać. Tylko jej następstwa. Uczepienie się mojego kretyńskiego życia. Bezsilność. Pragnienie przeszłości. Zacząć wszystko od nowa, uniknąć błędów, jakich błędów? Skazany na pustkę? To jest mi pisane. Przeznaczenie. I wszystkie te bzdury. Najmniejszy ruch jest trudny. Oczy wbite w ziemię. Obojętność na wszystko.
— Lolita Pille – Hell
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
3123 290e 500
Reposted frommangoe mangoe viafoodforsoul foodforsoul

July 31 2019

coffeegood
Polacy jako jeden z najbardziej przepracowanych narodów świata. Nie potrafimy odpoczywać, pracujemy również podczas urlopu. Żyjemy na etatach od weekendu do weekendu, w niedzielę wieczorem chce nam się płakać na myśl o poniedziałku. Czekamy rok na 2 tygodnie urlopu, rzekomej wolności, którą w najlepszym wypadku przyćmiewają tylko myśli o pracy. Ciągle pod telefonem, zawsze w pobliżu laptopa. Z fałszywym i złudnym poczuciem bycia ważnymi, niezastąpionymi. Rozczarowani niespełnionymi ambicjami, planami, marzeniami. Przytłoczeni rzeczywistością.
— doubleespresso
coffeegood

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
coffeegood
Przestałam się przywiązywać do ludzi. Wypracowałam w sobie chłodny dystans, zasadę ograniczonego zaufania. Zbyt wiele razy ktoś wyprowadził się z mojego życia albo zwyczajnie kopnął mnie w dupę.
Za dużo znosiłam. Tych drzwi zamykanych z hukiem albo cicho, podartych listów, milczących telefonów, zimnych klamek. A jednak ciągle chciałam naprawiać związki /przyjaźnie/ relacje i prosiłam o uwagę, o szansę. Dziś mam już dosyć. Tego, że w jednej chwili ktoś zatrzaśnie mi serce i wyrzuci klucz. Dosyć - tego lęku przed kolejną utratą.
Bo ludzie są i są, a potem nagle znikają. A potem nagle ich nie ma.
Przestałam się przywiązywać do ludzi.
Nie chcę już zawodów, pustek, smutnej kawy i rozmazanych policzków.
Tak będzie lepiej.
Lepiej.
Ten spokój, że nikt nie wyjdzie z mojego życia, drzwi nie zatrzaśnie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparadiso paradiso

July 29 2019

coffeegood
Reposted fromapatia apatia viailoveyou iloveyou

July 26 2019

coffeegood
6329 1a7b 500
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
coffeegood
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl