Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

coffeegood
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

March 16 2017

coffeegood

July 01 2015

coffeegood
coffeegood
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
coffeegood
9728 959d 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
coffeegood
7463 e4d0
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
0506 ea5d 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viagreyhandbag greyhandbag

June 30 2015

coffeegood
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacharlie69 charlie69
coffeegood
8803 fe7c
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

June 25 2015

coffeegood
2199 d3fe 500
coffeegood
Untitled
Reposted fromweightless weightless viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
coffeegood
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaparadiso paradiso
coffeegood
2652 13ae 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaparadiso paradiso
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsidemyhell insidemyhell

May 26 2015

coffeegood
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl