Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

coffeegood
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viaowieczka owieczka

February 13 2018

coffeegood
6424 e4f0
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
coffeegood
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viayourheartbeat yourheartbeat
coffeegood
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viayourheartbeat yourheartbeat
coffeegood
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaparadiso paradiso

February 11 2018

coffeegood

January 17 2018

coffeegood
coffeegood
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaplugss plugss
coffeegood
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 14 2018

coffeegood
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
coffeegood
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaplugss plugss
0490 ed30
Reposted fromwestwood westwood viaplugss plugss
coffeegood
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viailoveyou iloveyou
coffeegood
4770 1550 500
Reposted fromromaamor romaamor viaineednow ineednow

December 17 2017

coffeegood
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaineednow ineednow
coffeegood
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaineednow ineednow

December 03 2017

coffeegood
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaplugss plugss

November 28 2017

coffeegood
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl