Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

coffeegood
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialittle-things little-things
coffeegood
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss
coffeegood
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viaowieczka owieczka
coffeegood

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaplugss plugss
coffeegood
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

May 17 2018

coffeegood
coffeegood
coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul

May 10 2018

coffeegood
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

April 27 2018

coffeegood

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet

April 25 2018

coffeegood
coffeegood
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. W tym, kim są.
Reposted fromlovvie lovvie viaplugss plugss

April 18 2018

coffeegood
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreyhandbag greyhandbag

April 16 2018

coffeegood
6972 1bc8 500
Reposted fromwelovekate welovekate viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
8918 eead 500
coffeegood
5411 d5ce
Reposted frommilosc milosc viaowieczka owieczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl