Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

coffeegood
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
coffeegood
7434 49e5 500
coffeegood
7914 ed56 500

September 20 2018

coffeegood
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viafoodforsoul foodforsoul

September 13 2018

coffeegood
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

August 21 2018

coffeegood
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaowieczka owieczka
coffeegood
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaplugss plugss
coffeegood
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viamigotka migotka
coffeegood
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Reposted fromdreamadream dreamadream viaplugss plugss
coffeegood
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaplugss plugss
coffeegood
5957 a321 500
coffeegood
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss

August 20 2018

coffeegood
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaplugss plugss

July 24 2018

coffeegood
6528 c177 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagreyhandbag greyhandbag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl