Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

coffeegood
2652 13ae 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaparadiso paradiso
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsidemyhell insidemyhell

May 26 2015

coffeegood
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

May 23 2015

coffeegood
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viacharlie69 charlie69
coffeegood
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viacharlie69 charlie69
coffeegood
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— ;)
Reposted fromSalute Salute viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
0210 1587 500
Reposted fromGodislove Godislove viaparadiso paradiso
coffeegood
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
coffeegood
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze

May 20 2015

I wish I could be more.
— (Six Word Story)
Reposted fromanananana anananana viacharlie69 charlie69

May 16 2015

4663 d6a1 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viacharlie69 charlie69
coffeegood
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viaparadiso paradiso

May 15 2015

coffeegood
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
coffeegood
coffeegood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl