Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

coffeegood
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
coffeegood
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
coffeegood
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

July 25 2017

coffeegood
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
coffeegood
coffeegood
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

June 28 2017

coffeegood
5696 97d5
Reposted fromoutoflove outoflove viainsomniia insomniia
coffeegood
8522 787e
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
coffeegood
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles

May 15 2017

coffeegood

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

coffeegood
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
# cały w pyłkach 
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl