Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

coffeegood
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
0726 285c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
coffeegood
Nigdy nie błagaj kogoś o bliskość.
Jeśli będzie chciał być
TO BĘDZIE.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaowieczka owieczka
coffeegood
coffeegood
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viaowieczka owieczka
coffeegood

November 07 2018

coffeegood
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaplugss plugss
coffeegood

October 30 2018

coffeegood
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
coffeegood
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
coffeegood
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viailoveyou iloveyou

October 28 2018

coffeegood
coffeegood
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
coffeegood
4743 bd47
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplugss plugss
coffeegood
9280 d5ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss

October 18 2018

coffeegood
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl