Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

coffeegood

December 01 2019

coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viaowieczka owieczka
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viaowieczka owieczka
coffeegood
5561 5a52 500
Kraków, powódź 1997
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaowieczka owieczka

November 11 2019

coffeegood
5465 85d9
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianikotyna nikotyna
coffeegood
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
Są ludzie którzy dzielą się tym co mają, mimo że są biedni.
Są ludzie którzy pomagają innym, mimo że sami potrzebują pomocy.
Są ludzie którzy dziękują, mimo że mało dostają.
Są ludzie którzy wybaczają, mimo że sami zostali skrzywdzeni.
Bo tacy są właśnie dobrzy ludzie.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
coffeegood
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

November 03 2019

coffeegood
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
coffeegood
4335 a4f7 500
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viaowieczka owieczka

October 28 2019

coffeegood
0521 1796
coffeegood
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
coffeegood
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed

October 22 2019

coffeegood
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl