Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

coffeegood
Bo chcę poczuć się lepiej. Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapoppyseed poppyseed
coffeegood
Potem wróciłam do domu i jakoś ciężko było przestać płakać.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Ma w sobie rozbrajającą nieśmiałość i taką bezkresną samotność, które każą jej ciągle się uśmiechać.

— Ilona Wiśniewska "Białe. Zimna wyspa Spitsbergen"
Reposted fromaleander aleander viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
6299 2374 500
Reposted frompoppyseed poppyseed

February 23 2020

coffeegood
4121 b5d1
coffeegood
coffeegood
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viafoodforsoul foodforsoul

January 28 2020

9117 1c1e
Reposted fromamatore amatore viaowieczka owieczka

December 11 2019

coffeegood

December 01 2019

coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viaowieczka owieczka
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viaowieczka owieczka
coffeegood
5561 5a52 500
Kraków, powódź 1997
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaowieczka owieczka

November 11 2019

coffeegood
5465 85d9
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianikotyna nikotyna
coffeegood
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl